Begby IL

Forsikring og skade

Forsikring og skade

Hva gjør du ved skade?                                      Meld skade her!

Fotballforsikringen 2015  -  Ytelser

BEHANDLINGSGARANTI

 

Grunnforsikring

Utvidet forsikring

Frist for oppstart idrettsutredning

3 virkedager

3 virkedager

Frist for oppstart idrettsbehandling 

90 virkedager

3 Virkedager

 

Idrettsutredning og Idrettsbehandling

Faser

Grunn- og utvidet forsikring

A

Idrettens Skadetelefon - Meld skaden elektronisk

Telefon 02033. kl. 0900-2100 alle dager

 

 

JA

B

Akuttbehandling. (Offentlige egenandeler eller Idrettens legevakt før skaden er meldt)

Akutt *

2 000

C

Idrettsutredning i idrettens behandlernettverk

 

 

Vurdering av fysikalskmedisiner/idrettslege NIMF

(Obligatorisk før videre henvisning)

 

 

 

Utredning *

 

 

4 000

 

Operasjonsutredning - Styrke- og funksjonstest, SFT før operasjon,
Ortose

 

Utredning av spiseforstyrrelser

 

Billeddiagnostikk (MR, CT, ultralyd, røntgen)

D

Idrettsbehandling i Idrettens behandlernettverk

 

 

 

Behandling hos legespesialist, idrettslege NIMF, manuellterapeut, kiropraktor, idrettsfysioterapeut

 

 

Behandling *

 

3 000

 

Operasjon (spesialist i kirurgi) Undersøkelse, kontroll, opptrening, styrke- og funksjonstest SFT, ortose

100 000

 

Behandling av spiseforstyrrelse

10 000

 

Utredning og behandling av sammensatte symptomer

10 000

5

Tannskader

 

50 000

E

Reiseutgifter (Dekker i tillegg reiser for en foresatt for barn)

 

6 000

F

Ansvar

 

3 000 000

EGENANDEL

 

 

 

Gruppe B, C, D, E

Gruppe F

 

1 000

10 000

G

Ulykkesdødsfall

 

 

 

Ved forsikredes død

Utbetales til ektefelle/samboer/samt barn der avdøde var eneforsørger

Utbetales til forsikredes barn under 20 år

 

50 000

150 000

50 000

H

Progressiv invaliditetserstatning forsikringssum kr 300 000

 

 

 

Erstatning ved medisinsk invaliditet 10 % til 50 %

Erstatning ved medisinsk invaliditet 51 % til 100 %  

Medisinsk invaliditet under 10 % gir ikke erstatning. Se vilkår punkt 5.3

 

30 000 – 150 000

 159 000 – 600 000

 

Hjemmeside for Begby IL

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift